ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ի   ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ   ԾՆՈՂՆԵՐԻ

 

 

2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ ԴՊՐՈՑԻ I ԴԱՍԱՐԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ.

 

  1. ԹՂԹԱՊԱՆԱԿ (ԹԵԼԵՐՈՎ ԿԱՊՎՈՂ)
  2. ԾՆՆԴՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԲՆՕՐԻՆԱԿԸ ԵՎ ՊԱՏՃԵՆԸ
  3. 4 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ (3×4 ՉԱՓ)
  4. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
  5. ԾՆՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ ՊԱՏՃԵՆՆԵՐԸ
  6. ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻՑ ՏԵՂԵԿԱՆՔ ԵՐԵԽԱՅԻ ԵՎ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
  7. ԴԻՄՈՒՄ (ԼՐԱՑՎՈՒՄ Է ԴՊՐՈՑՈՒՄ)

  

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ՍԿՍՎՈՒՄ Է Ս/Թ ՀՈՒՆԻՍԻ 1-ԻՑ` ԺԱՄԸ  900 – 1400, ԲԱՑԻ ՇԱԲԱԹ ԵՎ ԿԻՐԱԿԻ ՕՐԵՐԻՑ:

1 2 3